----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        
DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent
  Đặt hàng sản phẩm -25%
  Giá bán : 30,000 VNĐ
  Giá thị trường : 40,000 VNĐ
  Sản phẩm TẠM HẾT HÀNG
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent

  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM
  DUEA-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - The Duelist Advent
  DUEA-KR001 Flash Knight 섬광의 기사 Rare Pendulum Monster
  DUEA-KR002 Foucault's Cannon 후코의 마포석 Rare Pendulum Monster
  DUEA-KR003 Metaphys Armed Dragon 메타파이즈 암드 드래곤 Common Normal Monster
  DUEA-KR004 Odd-Eyes Pendulum Dragon 오드아이즈 펜듈럼 드래곤 Ultra Rare
  Secret Rare
  Holographic Rare
  Pendulum Monster
  DUEA-KR005 Performapal Skeeter Skimmer E엔터M메이트 아멘보트 Common Effect Monster
  DUEA-KR006 Performapal Whip Snake E엔터M메이트 윕 바이퍼 Common Effect Monster
  DUEA-KR007 Performapal Sword Fish E엔터M메이트 스워드 피시 Common Effect Monster
  DUEA-KR008 Performapal Hip Hippo‎‎ E엔터M메이트 디스커버 히포 Common Effect Monster
  DUEA-KR009 Performapal Kaleidoscorp‎ E엔터M메이트 카레이드 스콜피온 Rare Pendulum Monster
  DUEA-KR010 Performapal Turn Toad‎ E엔터M메이트 깜짝 깨구리 Rare Pendulum Monster
  DUEA-KR011 Superheavy Samurai Blue Brawler 초중무사 워커-O2오이 Common Effect Monster
  DUEA-KR012 Superheavy Samurai Swordsman 초중무사 스워드-999구구구 Common Effect Monster
  DUEA-KR013 Superheavy Samurai Big Benkei 초중무사 빅벤-K케이 Super Rare Effect Monster
  DUEA-KR014 Aria the Melodious Diva 환주의 음녀 아리아 Common Effect Monster
  DUEA-KR015 Sonata the Melodious Diva 환주의 음녀 소나타 Common Effect Monster
  DUEA-KR016 Mozarta the Melodious Maestra 환주의 음희 프로디지 모차르트 Super Rare Effect Monster
  DUEA-KR017 Battleguard King 바바리안 킹 Common Effect Monster
  DUEA-KR018 Satellarknight Deneb 사테라나이트 데네브 Common Effect Monster
  DUEA-KR019 Satellarknight Altair 사테라나이트 알타일 Rare Effect Monster
  DUEA-KR020 Satellarknight Vega 사테라나이트 베가 Common Effect Monster
  DUEA-KR021 Satellarknight Alsahm 사테라나이트 샴 Common Effect Monster
  DUEA-KR022 Satellarknight Unukalhai 사테라나이트 우누크 Common Effect Monster
  DUEA-KR023 Shaddoll Falco 섀도르 팔콘 Rare Flip Effect Monster/Tuner
  DUEA-KR024 Shaddoll Hedgehog 섀도르 고슴도치 Common Flip Effect Monster
  DUEA-KR025 Shaddoll Squamata 섀도르 리저드 Common Flip Effect Monster
  DUEA-KR026 Shaddoll Dragon 섀도르 드래곤 Common Flip Effect Monster
  DUEA-KR027 Shaddoll Beast 섀도르 비스트 Common Flip Effect Monster
  DUEA-KR028 Suanni, Fire of the Yang Zing 염룡성-순게이 Rare Effect Monster
  DUEA-KR029 Bi'an, Earth of the Yang Zing 지룡성-비시키 Common Effect Monster
  DUEA-KR030 Bixi, Water of the Yang Zing 수룡성-비시키 Common Effect Monster
  DUEA-KR031 Pulao, Wind of the Yang Zing 풍룡성-호로우 Common Effect Monster
  DUEA-KR032 Chiwen, Light of the Yang Zing 광룡성-리훈 Super Rare Tuner Monster
  DUEA-KR033 Artifact Chakram 아티팩트-차크람 Common Effect Monster
  DUEA-KR034 Artifact Lancea 아티팩트-롱기누스 Rare Effect Monster
  DUEA-KR035 Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness 데몬 이터 Common Effect Monster
  DUEA-KR036 The Agent of Entropy - Uranus 죽음의 대행자 우라누스 Common Tuner Monster
  DUEA-KR037 Djinn Demolisher of Rituals 의식마인 데몰릿셔 Common Effect Monster
  DUEA-KR038 Batteryman 9-Volt 전지맨-9볼트 Common Effect Monster
  DUEA-KR039 Resonance Insect 공진충 Common Effect Monster
  DUEA-KR040 Breaker the Dark Magical Warrior 흑마도전사 브레이커 Rare Effect Monster
  DUEA-KR041 Raiza the Mega Monarch 세찬 바람의 제왕 라이저 Super Rare Effect Monster
  DUEA-KR042 Dogu 도그우 Rare Effect Monster
  DUEA-KR043 Hypnosister   Common Effect Monster
  DUEA-KR044 Re-Cover 리 바이블 Rare Tuner Monster
  DUEA-KR045 Deskbot 001 분보그001제로제로원 Common Effect Monster
  DUEA-KR046 Spy-C-Spy 화려한 스파이-C Normal Rare Effect Monster
  DUEA-KR047 Wightprince 저주받은 하인 프린스 Normal Rare Effect Monster
  DUEA-KR048 El Shaddoll Winda 엘섀도르 미도라시 Super Rare Fusion Monster
  DUEA-KR049 El Shaddoll Construct 엘섀도르 네피림 Ultra Rare
  Secret Rare
  Fusion Monster
  DUEA-KR050 Saffira, Queen of Dragons 용희신 사피라 Ultra Rare
  Secret Rare
  Ritual Monster
  DUEA-KR051 Baxia, Brightness of the Yang Zing 휘룡성-쇼후쿠 Ultra Rare
  Secret Rare
  Synchro Monster
  DUEA-KR052 Samsara, Dragon of Rebirth 전생룡 삼사라 Super Rare Synchro Monster
  DUEA-KR053 Stellarknight Delteros 스테라나이트 델타테로스 Ultra Rare
  Secret Rare
  Xyz Monster
  DUEA-KR054 Castel, the Skyblaster Musketeer 조총사 카스텔 Super Rare Xyz Monster
  DUEA-KR055 Hippo Carnival‎ 히포 카니발 Common Quick-Play Spell Card
  DUEA-KR056 Feast of the Wild LV5 야만족의 광연 L레V벨5 Common Normal Spell Card
  DUEA-KR057 Stellarknight Alpha 스테라나이트의 인자 Common Equip Spell Card
  DUEA-KR058 Satellarknight Skybridge 사테라나이트 스카이브릿지 Rare Quick-Play Spell Card
  DUEA-KR059 Shaddoll Fusion‎ 섀도르 퓨전 Super Rare Normal Spell Card
  DUEA-KR060 Curse of the Shadow Prison 영뢰의 저주 Common Field Spell Card
  DUEA-KR061 Yang Zing Path 룡성의 휘적 Rare Normal Spell Card
  DUEA-KR062 Yang Zing Prana 룡성의 기맥 Common Continuous Spell Card
  DUEA-KR063 Hymn of Light 축도의 성가 Common Ritual Spell Card
  DUEA-KR064 Dracocension 환계돌파 Common Continuous Spell Card
  DUEA-KR065 Magical Spring 마력의 샘 Super Rare Quick-Play Spell Card
  DUEA-KR066 The Monarchs Stormforth 제왕의 열선 Common Quick-Play Spell Card
  DUEA-KR067 Pop-Up 팝업 Normal Rare Quick-Play Spell Card
  DUEA-KR068 Battleguard Rage 바바리안 레이지 Rare Continuous Trap Card
  DUEA-KR069 Battleguard Howling 바바리안 하울링 Common Normal Trap Card
  DUEA-KR070 Stellarnova Wave 신성한 파동 Common Continuous Trap Card
  DUEA-KR071 Stellarnova Alpha 신성한 인자 Common Counter Trap Card
  DUEA-KR072 Sinister Shadow Games 불길한 그림자 게임 Common Normal Trap Card
  DUEA-KR073 Shaddoll Core 섀도르츠 Common Continuous Trap Card
  DUEA-KR074 Yang Zing Creation 룡성의 구상화 Common Continuous Trap Card
  DUEA-KR075 Yang Zing Unleashed 룡성의 극치 Common Continuous Trap Card
  DUEA-KR076 Chain Dispel 체인 디스펠 Common Trap Card
  DUEA-KR077 Face-Off 진검승부 Common Counter Trap Card
  DUEA-KR078 Pendulum Back 펜듈럼 백 Rare Trap Card
  DUEA-KR079 Time-Space Trap Hole 시공의 함정 속으로 Super Rare Normal Trap Card
  DUEA-KR080 That Six 엉터리 Normal Rare Continuous Trap Card
  DUEA-KR081 PM Capture P피·M엠 캡처 Rare Pendulum Monster
  DUEA-KR082 Spiritual Whisper‎‎ 스피리츄얼 위스퍼 Common Effect Monster
  DUEA-KR083 Xyz-Ray Pierce X엑시즈-레이 피어스 Common Effect Monster
  DUEA-KR084 Great Old One Chthugha‎‎ 고신 크투그아 Rare Synchro Monster
  DUEA-KR085 The Unspeakable Trapezohedron‎‎ 금단의 트라페조헤드론 Common Normal Spell Card


  --------------------------
  ☎ Hotline: (+84)967114190
   Website: www.cardgamevnshop.com

  CS1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN(Mở 14:00pm)
  CS2 : số 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN(Mở 15:00pm)
  CS3 : số 2, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN(Mở 15:00pm)  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
    0972450054
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm