----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        
LON-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - Labyrinth of Nightmare
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  LON-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - Labyrinth of Nightmare

  LON-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - Labyrinth of Nightmare
  Đặt hàng sản phẩm -25%
  Giá bán : 30,000 VNĐ
  Giá thị trường : 40,000 VNĐ
  Sản phẩm TẠM HẾT HÀNG
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  LON-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - Labyrinth of Nightmare

  LON-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - Labyrinth of Nightmare

  LON-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - Labyrinth of Nightmare

  LON-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - Labyrinth of Nightmare
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM
  LON-KR Gói Thẻ Bài Yugioh - Labyrinth of Nightmare

  Danh Sách Lá Bài :
   
  LON-KR000 Gemini Elf 쌍둥이 자매 엘프 Secret Rare Normal Monster
  LON-KR001 The Masked Beast 가면마수 헬레이저 Ultra Rare Ritual Monster
  LON-KR002 Swordsman of Landstar 랜드스타의 검사 Common Normal Monster
  LON-KR003 Humanoid Slime 휴머노이드 슬라임 Common Normal Monster
  LON-KR004 Worm Drake 웜 드레이크 Common Normal Monster
  LON-KR005 Humanoid Worm Drake 휴머노이드 웜 드레이크 Common Fusion Monster
  LON-KR006 Revival Jam 리바이벌 슬라임 Super Rare Effect Monster
  LON-KR007 Flying Fish 플라잉 피시 Common Normal Monster
  LON-KR008 Amphibian Beast 인어 괴물 피셔 비스트 Rare Normal Monster
  LON-KR009 Shining Abyss 샤인 어비스 Common Normal Monster
  LON-KR010 Gadget Soldier 가제트 솔저 Common Normal Monster
  LON-KR011 Grand Tiki Elder 가면주술사 커스드 규라 Common Normal Monster
  LON-KR012 Melchid the Four-Face Beast 멜키드 사면수 Common Normal Monster
  LON-KR013 Nuvia the Wicked 여사신 누비아 Rare Effect Monster
  LON-KR014 Chosen One 선택받은 자 Common Normal Spell Card
  LON-KR015 Mask of Weakness 약체화 가면 Common Normal Trap Card
  LON-KR016 Curse of the Masked Beast 가면마수의 의식 Common Ritual Spell Card
  LON-KR017 Mask of Dispel 마력무력화 가면 Super Rare Continuous Spell Card
  LON-KR018 Mask of Restrict 제물봉인 가면 Ultra Rare Continuous Trap Card
  LON-KR019 Mask of the Accursed 저주의 가면 Super Rare Equip Spell Card
  LON-KR020 Mask of Brutality 흉폭화의 가면 Rare Equip Spell Card
  LON-KR021 Return of the Doomed 죽은 자의 생환 Rare Normal Spell Card
  LON-KR022 Lightning Blade 번개검 Common Equip Spell Card
  LON-KR023 Tornado Wall 회오리 해류벽 Common Continuous Trap Card
  LON-KR024 Fairy Box 몬스터 BOX Common Continuous Trap Card
  LON-KR025 Torrential Tribute 격류장 Ultra Rare Normal Trap Card
  LON-KR026 Jam Breeding Machine 슬라임 증식로 Rare Continuous Spell Card
  LON-KR027 Infinite Cards 무한의 패 Rare Continuous Spell Card
  LON-KR028 Jam Defender 디펜드 슬라임 Common Continuous Trap Card
  LON-KR029 Card of Safe Return 생환의 패 Ultra Rare Continuous Spell Card
  LON-KR030 Lady Panther 레이디 팬서 Common Effect Monster
  LON-KR031 The Unfriendly Amazon 배신의 여기사 Common Effect Monster
  LON-KR032 Amazoness Archer 아마조네스의 명사수 Common Effect Monster
  LON-KR033 Crimson Sentry 크림슨 여수호병 Common Effect Monster
  LON-KR034 Fire Princess 화염의 프린세스 Super Rare Effect Monster
  LON-KR035 Lady Assailant of Flames 화염의 여암살자 Common Flip monster
  LON-KR036 Fire Sorcerer 화염의 마녀 Common Flip monster
  LON-KR037 Spirit of the Breeze 산들바람의 정령 Rare Effect Monster
  LON-KR038 Dancing Fairy 춤추는 요정 Common Effect Monster
  LON-KR039 Fairy Guardian 픽시 가디언 Common Effect Monster
  LON-KR040 Empress Mantis 여왕 사마귀 Common Normal Monster
  LON-KR041 Cure Mermaid 프린세스 인어 Common Effect Monster
  LON-KR042 Hysteric Fairy 히스테릭 천사 Common Effect Monster
  LON-KR043 Bio-Mage 바이오 메이즈 Common Normal Monster
  LON-KR044 The Forgiving Maiden 자비심 깊은 수도녀 Common Effect Monster
  LON-KR045 St. Joan 성녀 잔느 Common Fusion Monster
  LON-KR046 Marie the Fallen One 타락천사 마리 Rare Effect Monster
  LON-KR047 Jar of Greed 욕망의 단지 Super Rare Normal Trap Card
  LON-KR048 Scroll of Bewitchment 현혹의 두루마리 Common Equip Spell Card
  LON-KR049 United We Stand 단결의 힘 Ultra Rare Equip Spell Card
  LON-KR050 Mage Power 마도사의 힘 Ultra Rare Equip Spell Card
  LON-KR051 Offerings to the Doomed 죽은 자를 위한 공물 Common Quick-Play Spell Card
  LON-KR052 The Portrait's Secret 그림에 숨은 자 Common Normal Monster
  LON-KR053 The Gross Ghost of Fled Dreams 악몽의 망령 Common Normal Monster
  LON-KR054 Headless Knight 목없는 기사 Common Normal Monster
  LON-KR055 Earthbound Spirit 지박령 Common Normal Monster
  LON-KR056 The Earl of Demise 사령 백작 Common Normal Monster
  LON-KR057 Boneheimer 본 해마 Common Normal Monster
  LON-KR058 Flame Dancer 프레임 댄서 Common Normal Monster
  LON-KR059 Spherous Lady 스피러스 레이디 Common Normal Monster
  LON-KR060 Lightning Conger 번개 뱀장어 Common Normal Monster
  LON-KR061 Jowgen the Spiritualist 승령술사 조겐 Rare Effect Monster
  LON-KR062 Kycoo the Ghost Destroyer 영멸술사 카이쿠 Super Rare Effect Monster
  LON-KR063 Summoner of Illusions 환상소환사 Common Flip monster
  LON-KR064 Bazoo the Soul-Eater 혼을 먹는 바즈 Super Rare Effect Monster
  LON-KR065 Dark Necrofear 다크 네크로피어 Ultra Rare Effect Monster
  LON-KR066 Soul of Purity and Light 신성한 혼 Common Effect Monster
  LON-KR067 Spirit of Flames 화염의 정령 이프리트 Common Effect Monster
  LON-KR068 Aqua Spirit 물의 정령 아쿠에리어 Common Effect Monster
  LON-KR069 The Rock Spirit 암석의 정령 타이탄 Common Effect Monster
  LON-KR070 Garuda the Wind Spirit 바람의 정령 가루다 Common Effect Monster
  LON-KR071 Gilasaurus 길라사우루스 Rare Effect Monster
  LON-KR072 Tornado Bird 토네이도 버드 Rare Flip monster
  LON-KR073 Dreamsprite 환영의 요정 Common Effect Monster
  LON-KR074 Zombyra the Dark 다크 히어로 존바이어 Common Effect Monster
  LON-KR075 Supply 물자조달원 Common Flip monster
  LON-KR076 Maryokutai 마력흡수구체 Common Effect Monster
  LON-KR077 The Last Warrior from Another Planet 혹성의 마지막 전사 Ultra Rare Effect Fusion Monster
  LON-KR078 Collected Power 힘의 집약 Common Normal Trap Card
  LON-KR079 Dark Spirit of the Silent 침묵의 사악령 Super Rare Normal Trap Card
  LON-KR080 Royal Command 왕궁의 호령 Ultra Rare Continuous Trap Card
  LON-KR081 Riryoku Field 포스 필드 Super Rare Counter Trap Card
  LON-KR082 Skull Lair 사령의소굴 Common Continuous Trap Card
  LON-KR083 Graverobber's Retribution 도굴꾼의 보복 Common Continuous Trap Card
  LON-KR084 Deal of Phantom 수호령의 부적 Common Normal Trap Card
  LON-KR085 Destruction Punch 카운터 펀치 Rare Normal Trap Card
  LON-KR086 Blind Destruction 무차별파괴 Common Continuous Trap Card
  LON-KR087 The Emperor's Holiday 벌거벗은 임금님 Common Continuous Trap Card
  LON-KR088 Destiny Board 위저 보드 Ultra Rare Continuous Trap Card
  LON-KR089 Spirit Message "I" 죽음의 메시지 "I" Rare Continuous Spell Card
  LON-KR090 Spirit Message "N" 죽음의 메시지 "N" Rare Continuous Spell Card
  LON-KR091 Spirit Message "A" 죽음의 메시지 "A" Rare Continuous Spell Card
  LON-KR092 Spirit Message "L" 죽음의 메시지 "L" Rare Continuous Spell Card
  LON-KR093 The Dark Door 암흑의 문 Common Continuous Spell Card
  LON-KR094 Spiritualism 폴터 가이스트 Rare Normal Spell Card
  LON-KR095 Cyclon Laser 싸이크론 레이저 Common Equip Spell Card
  LON-KR096 Bait Doll 저주 인형 Common Normal Spell Card
  LON-KR097 De-Fusion 융합 해제 Super Rare Quick-Play Spell Card
  LON-KR098 Fusion Gate 퓨전 게이트 Common Field Spell Card
  LON-KR099 Ekibyo Drakmord 바이러스 블랙 더스트 Common Equip Spell Card
  LON-KR100 Miracle Dig 기적의 발굴 Common Normal Spell Card
  LON-KR101 Dragonic Attack 용혼의 힘 Common Equip Spell Card
  LON-KR102 Spirit Elimination 영혼 소멸 Common Normal Spell Card
  LON-KR103 Vengeful Bog Spirit 원령의 습지대 Common Continuous Spell Card
  LON-KR104 Magic Cylinder 매직 실린더 Secret Rare Normal Trap Card


  --------------------------
  ☎ Hotline: (+84)967114190
   Website: www.cardgamevnshop.com

  CS1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN(Mở 14:00pm)
  CS2 : số 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN(Mở 15:00pm)
  CS3 : số 2, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN(Mở 15:00pm)  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
    0972450054
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm