----------------------------------------------------------------------------------------------
HN1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN
HN2 :  Hoàn Kiếm Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2KxplRl
HN3 : Thanh Xuân Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2yZZQDv
HN4 : Long Biên Yugioh Club tham gia> https://bit.ly/2JcDfDN
----------------------------------------------------------------------------------------------


HƯỚNG ĐẪN DỊCH BÀI OCG
VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

     


0 - 2,050,000 VNĐ        
SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link
 • Xem toàn bộ hình ảnh

  SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link

  SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link
  Đặt hàng sản phẩm
  Giá bán : 300,000 VNĐ
  Sản phẩm TẠM HẾT HÀNG
  Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
  SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link

  SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link

  SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link

  SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link

  SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link
  Thu gọn


  CHI TIẾT SẢN PHẨM
  SD32-KR Hộp Thẻ Bài Yugioh - Cyberse Link Card number
   
  English name
   
  Korean name
   
  Rarity
   
  Category
   
  SD32-KR001 "Digitron" "디지트론" Common Normal Monster
  SD32-KR002 "Dotscaper" "도트스케이퍼" Common Effect Monster
  SD32-KR003 "Cliant" "클라인앤트" Normal Parallel Rare Effect Monster
  SD32-KR004 "Backlinker" "백링커" Normal Parallel Rare Effect Monster
  SD32-KR005 "Balancer Lord" "밸런서로드" Normal Parallel Rare Effect Monster
  SD32-KR006 "ROM Cloudia" "ROM롬 클라우디아" Normal Parallel Rare Effect Monster
  SD32-KR007 "Boot Staggered" "부트 스태거드" Normal Parallel Rare Effect Monster
  SD32-KR008 "Dual Assembwurm" "듀얼 어셈블룸" Super Rare Effect Monster
  SD32-KR009 "Tragoedia" "트라고에디아" Common Effect Monster
  SD32-KR010 "Summoner Monk" "소환승 서몬 프리스트" Common Effect Monster
  SD32-KR011 "White Dragon Wyverburster" "휘백룡 와이버스터" Common Effect Monster
  SD32-KR012 "Black Dragon Collapserpent" "암흑룡 코라프서펜트" Common Effect Monster
  SD32-KR013 "Card Trooper" "카드 트루퍼" Common Effect Monster
  SD32-KR014 "Debris Dragon" "데브리 드래곤" Common Effect Tuner monster
  SD32-KR015 "Mathematician" "매스매티션" Common Effect Monster
  SD32-KR016 "Crane Crane" "크레인크레인" Common Effect Monster
  SD32-KR017 "Morphing Jar" "메타모르 포트" Common Flip monster
  SD32-KR018 "Magician of Faith" "성스러운 마술사" Common Flip monster
  SD32-KR019 "Treeborn Frog" "황천 개구리" Common Effect Monster
  SD32-KR020 "Jester Confit" "제스터 콩피" Common Effect Monster
  SD32-KR021 "Glow-Up Bulb" "그로우업 벌브" Common Effect Tuner monster
  SD32-KR022 "Kinka-byo" "금화고양이" Common Spirit monster
  SD32-KR023 "Cynet Backdoor" "사이바넷 백도어" Super Rare Quick-Play Spell Card
  SD32-KR024 "Soul Charge" "소울 차지" Common Normal Spell Card
  SD32-KR025 "Shuffle Reborn" "셔플 리본" Common Normal Spell Card
  SD32-KR026 "D.D.R. - Different Dimension Reincarnation" "D・D・R" Common Equip Spell Card
  SD32-KR027 "Gold Sarcophagus" "봉인의 황금궤" Common Normal Spell Card
  SD32-KR028 "Mind Control" "정신조작" Common Normal Spell Card
  SD32-KR029 "Cosmic Cyclone" "코즈믹 싸이크론" Common Quick-Play Spell Card
  SD32-KR030 "Moon Mirror Shield" "월경의 방패" Common Equip Spell Card
  SD32-KR031 "Where Arf Thou?" "멍멍이!?" Common Normal Spell Card
  SD32-KR032 "Recoded Alive"   Normal Parallel Rare
  Error: On «_type»; No card type available!
  SD32-KR033 "Miracle's Wake" "기적의 낙조" Common Normal Trap Card
  SD32-KR034 "Powerful Rebirth" "강화소생" Common Continuous Trap Card
  SD32-KR035 "Premature Return" "성급한 귀환" Common Normal Trap Card
  SD32-KR036 "Swamp Mirrorer" "경상의 스웜프맨" Common Continuous Trap Card
  SD32-KR037 "Quantum Cat" "양자 고양이" Common Continuous Trap Card
  SD32-KR038 "Storming Mirror Force" "신풍의베리어-에어포스-" Common Normal Trap Card
  SD32-KR039 "Dimensional Barrier" "차원 장벽" Common Normal Trap Card
  SD32-KR040 "Solemn Strike" "신의 통고" Common Counter Trap Card
  SD32-KR041 "Encode Talker" "인코드 토커" Ultra Rare Effect Link Monster
  SD32-KR042 "Tri-Gate Wizard"   Ultra Rare
  Error: On «_type»; No card type available!
  SD32-KR043 "Binary Sorceress" "바이널 소서리스" Super Rare Effect Link Monster


  --------------------------
  ☎ Hotline: (+84)967114190
   Website: www.cardgamevnshop.com

  CS1 : số 14 ngõ 193 Minh Khai, HBT, HN(Mở 14:00pm)
  CS2 : số 30A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN(Mở 15:00pm)
  CS3 : số 2, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN(Mở 15:00pm)  BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
  SẢN PHẨM KHÁC
 • Điện Thoại : 0967.114.190(Trung Hiếu)
    0972450054
 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm